Ryrych.
człowiek komunikacja technologia

Tablice elektroniczne w komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Część pierwsza

Zdjęcie tablicy elektronicznej na ulicy Bajana

Rozkład jazdy jest o tyle użyteczny, o ile pomaga pasażerom w codziennym przemieszczaniu się po mieście. Korzystając z rozkładu jazdy, ważne jest, że:

 • rozkład jest aktualny
 • godzina odjazdu jest widoczna ze znacznej odległości
 • informacje są czytelne bez względu na porę dnia i warunki atmosferyczne.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym się różnią papierowe i elektroniczne rozkłady jazdy
 • Jaką funkcję spełniają tablice elektroniczne
 • O nowych problemach projektowych tablic elektronicznych

Papierowy rozkład jazdy

Zanim tablice elektroniczne na dobre zadomowiły się na przystankach, przez całe lata głównym źródłem informacji o odjazdach środków komunikacji miejskiej był papierowy rozkład jazdy. Obecnie, papierowy rozkład jazdy współwystępuje z elektronicznym rozkładem. Papierowy rozkład ma pewne wady.

Aktualizacja rozkładu wymaga znacznych nakładów pracy

Ktoś musi zaprojektować nowy rozkład, zlecić druk, i koordynować rozwieszanie. Jeśli wystąpiła pomyłka w druku, zadanie musi zostać wykonane od początku. Każda z tych czynności angażuje duże zasoby i jest powtarzana wraz z każdą aktualizacją rozkładu. Tablice elektroniczne upraszczają ten proces.

Aktualizacja rozkładu papierowego wymaga znacznych nakładów pracy

Informacja jest dostępna dla ograniczonej liczby osób

Na niektórych wrocławskich przystankach, takich jak Galeria Dominikańska, Świdnicka, Niedźwiedzia (Magnolia) występuje wzmożony ruch pasażerów i pieszych. Na przystanku Galeria Dominikańska rozkład jazdy został umieszczony niemal na środku i tak niedużego chodnika, blisko przejścia dla pieszych. Pasażer chcący skorzystać z rozkładu, napotka na na ludzi biegnących na tramwaj i wychodzących z tego środka transportu. Ogranicza to dostępność do informacji1; przed papierowym rozkładem jazdy może znajdować się maksymalnie kilka osób.

Umieszczenie rozkładu nad miejscem siedzącym

Bardzo często papierowy rozkład jest umieszczony nad miejscem siedzącym, tuż za ławką. Ławka, której szerokość nie przekracza 2 metrów, mieści od czterech do pięciu osób. Niefortunne umieszczenie rozkładu powoduje, że nie tylko dostęp do informacji jest utrudniony (liczba osób przed rozkładem jazdy), ale może wprawić w zakłopotanie zarówno siedzących jak i chcących skorzystać z rozkładu; często starsze osoby muszą pochylić się nad siedzącymi, by skorzystać z informacji.

Mały druk jest trudny do przeczytania dla starszych osób

Mały druk utrudnia korzystanie z rozkładu starszym ludziom

Zapewne niejeden z czytelników miał sposobność udzielania pomocy starszej osobie, która prosiła go o przeczytanie rozkładu jazdy. Osoby w wieku 60+, a także osoby z wadą wzroku mają trudność w uzyskaniu informacji z papierowego rozkładu jazdy. Tablice elektroniczne próbują rozwiązać ten problem poprzez zastosowanie większego i kontrastowego kroju.

Większy i kontrastowy krój ułatwia korzystanie z rozkładu

Pogoda i pora dnia wpływają na czytelność

Niekorzystne warunki pogodowe, a także pora dnia mają wpływ na czytelność rozkładu jazdy. Mglista pogoda i wieczorna pora dnia utrudniają dostęp do rozkładu jazdy, szczególnie na słabo oświetlonych przystankach. Niektórzy pasażerowie korzystają z latarki budowanej w telefon komórkowy, by ułatwić sobie przeczytanie tekstu.

Papierowe rozkłady padają aktom wandalizmu

Ponieważ papierowe rozkłady jazdy znajdujące się na wysokości wzroku, łatwo padają aktom wandalizmu. Napisy, naklejki, zarysowania mogą utrudnić dostęp do informacji.

Stały format nie pozwala na dodanie dodatkowych informacji

Zamieszczenie dodatkowych informacji, takich jak nagła zmiana trasy spowodowana reorganizacją ruchu, informacje pogodowe bądź kontekstowe leżą poza zasięgiem papierowych rozkładów. Tablice elektroniczne, w przeciwieństwie do rozkładu papierowego wyświetlają informacje zależności od stanu, w którym się znajdują.

W części drugiej opiszę tablicę elektroniczą jako obiekt, który wyświetla informacje w zależności od takich czynników jak:

 • Czas
 • Jakość powietrza
 • Brak połączenia GSM
 • Opóźnienia autobusów i tramwajów
 1. https://www.interaction-design.org/literature/article/the-7-factors-that-influence-user-experience; w podejściu User Experience informacja powinna być łatwa do znalezienia i dostępna. [dostęp: 19.02.2020] ↩︎