Ryrych.
człowiek komunikacja technologia

Karty kontrastowe

Wygląd projektu

Karty kontrastowe to układ zbudowany za pomocą siatki CSS3. Grid został wykorzystany zarówno do podziału strony (uproszony złoty podział), planszy z kartami, jak i podziału samej karty. Zastosowanie obróconych kart dodaje kompozycji dynamizmu.

Kod źródłowy jest dostępny na: GitHubie.